.

תקנון

השימוש באתר כפוף (nomind להלן אתר) ברוכים הבאים לאתר לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים .וגברים כאחד

1. ביטול עסקה

על פי חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010. בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תאריך הביטול ומועד הרכישה.

תאריך הביטול יחושב לפי המועד בו נתקבל הביטול בכתב (בפקס, דואר או אימייל במשרדי נומיינד).

אם הביטול התבצע תוך 14 ימים קלנדריים מיום הרכישה ובלבד שנותרו לפחות 7 ימי עסקים טרם מועד הפסטיבל.
דמי הביטול הינם 100 ₪ או 5% למשתתף, לפי הנמוך מבניהם.

לאחר 14 ימים מיום הרישום תנאי הביטול הם:
- ביטול מ 70-90 ימי עסקים לפני האירוע - 10% ממחיר הפסטיבל / סדנא.
- ביטול מ 46-70 ימי עסקים לפני האירוע - 25% ממחיר הפסטיבל / סדנא.
- ביטול מ 16-45 ימי עסקים לפני האירוע - 35% ממחיר הפסטיבל / סדנא.
- ביטול מ 8-15 ימי עסקים לפני האירוע - 45% ממחיר הפסטיבל / סדנא.
- ביטול במהלך 7 ימים עסקים לפני מועד הפסטיבל / סדנא - 100% דמי ביטול.

2. ברירת דין ומקום שיפוט: תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי הפרטי המהווים חלק ממנו). כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית סמכות .המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו

פורטל נומיינד - מקושרים לעולם הרוח בישראל - www.nomind.co.il

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.