.

תקנון רכישת טיולי סדנא בחו"ל

השימוש באתר כפוף (nomind להלן אתר) ברוכים הבאים לאתר לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים .וגברים כאחד

1. המחיר כולל:

כל המופיע בדף האירוע

2. הערות: 

תעריף הטיול ייגבה על פי שער המחאות והעברות גבוה של יום התשלום.
שימו לב: עקב השינויים התכופים במיסי נמל ודלק, יעודכנו אלו סופית, רק עם קבלת כרטיסי הטיסה במשרדנו. במידה ויהיו שינויים בתעריפי הטיסות, מסי נמל ומיסים נוספים, אשרות, גם אם שינויים אלו יחולו ברגע האחרון, תחול תוספת המחיר על הנוסעים

3. המחיר אינו כולל
:

ביטוח רפואי ומטען. הוצאות בעלות אופי אישי, טיפים לנותני השירותים ולמדריך המקומי. 

4. ביטול נסיעה לפני תחילתה
:

על המטיילים לעשות ביטוח טיולים, וחברת הביטוח היא הגורם אליו יש לפנות על מנת לקבל החזר כספי בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח אותה רכשתם.

5. דמי ביטול: הנוסע החותם על טופס זה מסכים כי יחולו עליו דמי ביטול כמפורט לעיל. על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט  בטופס זה, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.
אנו ממליצים לכל המטיילים לעשות את הביטוח בעת ההרשמה על מנת להיות מבוטחים בתקופה שלפני היציאה לטיול, בהתאם לתנאי הפוליסה שתרכשו
.

6. דמי רישום:

החל מרגע הרישום ישנם דמי טיפול ורישום ודמי ביטול על ביטול כרטיס טיסה, שהם חלק מהתשלום הכולל של 300 דולר לאדם שלא יוחזרו בכל מקרא ובכל מצב של ביטול.

7. תנאי ביטול
:

אם הביטול התבצע תוך 14 ימים קלנדריים מיום הרכישה ובלבד שנותרו לפחות 7 ימי עסקים טרם מועד הסדנה. דמי הביטול הינם 100 ₪ או 5% למשתתף, לפי הנמוך מבניהם. (למעט סעיף 6)

בכל מקרה אחר:
70 ימי עסקים לפני הטיול 20% לאדם מהמחיר
35 ימי עסקים לפני הטיול 45% לאדם מהמחיר
20 ימי עסקים לפני הטיול 75% לאדם מהמחיר 
15 ימי עסקים לפני הטיול דמי ביטול מלאים.

8. הצהרת בריאות:

אני החתום מטה משחרר את מארגני הסדנא מאחריות לגבי מצבי הבריאותי ומצבי הנפשי. ידוע לי שהסדנה עשויה לגעת בנקודות רגישות בנפש האדם. במידה ואת/ה נוטלים כדורים פסיכיאטרים, או במצב נפשי לא יציב (דכאון קליני, חרדה קשה), יש לדווח למארגני הסדנא ולצוות. במידה ולא דיווחתי, אני מסיר/ה אחריות על מצבים נפשיים אליהם אני עשוי/ה להגיע. לצערנו אין אפשרות להירשם לסדנא במידה והינך נמצא במצב פסיכוטי קליני, או נמצא  בהתאוששות ממשבר נפשי קשה. בחתימה על טופס זה אני מאשר/ת את כל הכתוב בו.

9. ברירת דין ומקום שיפוט:

תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי הפרטי המהווים חלק ממנו). כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית סמכות .המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו


פורטל נומיינד - מקושרים לעולם הרוח בישראל - www.nomind.co.il

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.